onze vacatures

solliciteren via bestuur@bewusd.nu

secretaris

We zijn op zoek naar een bevlogen en communicatief vaardige secretaris met kennis van klimaatverandering. Je bent een teamplayer en hebt affiniteit met het vergroten van het publieke bewustzijn en draagvlak voor verandering. Met een dienstverlenende instelling, een groot organisatievermogen en bestuurlijke ervaring versterk je onze acties. Herken je de hier genoemde werkzaamheden bij jezelf? Doe dan mee.

Praktische werkzaamheden

Bestuursvergadering
-Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op
-Verzamelt en verstuurt de stukken
-Maakt verslag van de vergadering
-Houdt een afsprakenlijst bij 

Secretariaat
-Adviseert over wet- en regelgeving
-Bewaakt de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
-Houdt administratie bij van abonnees op de Nieuwsbrief
-Beheert het archief
-Beheert het E-herkenningsmiddel 

Communicatie
-Is informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders
-Ontvangt en verwerkt ingekomen stukken
-Verzorgt uitgaande correspondentie
-Doet voorstellen voor de Nieuwsbrief
-Beheert de emailboxen van de stichting

Ben je gemotiveerd? Stuur dan je brief naar bestuur@bewusd.nu

penningmeester

Onze acties koment tot stand via sponsoring, donaties, subsidies en een grote dosis welwillendheid. Dat vraagt om een gezonde financiele basis en transparante besteding van middelen. Als penningmeester neem je daarvoor verantwoordelijkheid en dat doe je met verve. Wil je samen met de andere bestuursleden bijdragen aan het haalbaar maken van onze acties en herken je jezelf in onderstaande werkzaamheden? Neem dan contact op.

Praktische werkzaamheden

-Stelt de begroting op
-Stelt de jaarrekening en balans op
-Stelt een meerjarenraming op
-Zet in overleg een netwerk op voor het verwerven van financiële middelen
-Werft fondsen, subsidies en donaties
-Houdt de administratie van donateurs bij
-Controleert en beoordeelt financiële gegevens
-Informeert het bestuur over de financiële stand van zaken
-Beheert de betaalrekening
-Verstuurt en betaalt facturen
-Doet per kwartaal de opgave van de BTW aan de belastingen
-Sluit relevante verzekeringen af

Ben je gemotiveerd? Stuur dan je brief naar bestuur@bewusd.nu

  BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

  SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

  Wij zijn BewuSD
  René Bosma
  Remko Delfgaauw
  Ria Geluk
  Ron van Jeveren
  Jack de Vos

  Aanmelden voor nieuwsbrief


  Contact
  E-mail:
  bestuur@bewusd.nu
  Social media:
  facebook.com/bewusd

  Direct naar

  Bankrekening
  NL43 TRIO 0320 0180 75
  t.n.v. Stichting BewuSD