14 vragen over het klimaat


Door de wereldwijde temperatuurstijging smelten gletsjers en grote ijskappen langzaam af. Het resultaat is bekend: zeespiegelstijging, met grote gevolgen voor laaggelegen landen, zoals Nederland.

lees hier meer


1. Er is een schatting gemaakt van de zeespiegelstijging tussen 1900 en 2010. Die was:
a. 12 – 21 cm
b. 21 – 42 cm
c. 42 – 84 cm
(klik op het driehoekje voor het goede antwoord)
                           

Het goede antwoord is: a. 12 - 21 cm

Bron: KNMI

                               

2. Als we het klimaatakkoord van Parijs ruim halen en de opwarming van de aarde beperken tot 1 graad dan stijgt de zeespiegel tot 2100 met:
a.    10 – 20 cm
b.    20 – 30 cm
c.    30 – 60 cm
                                   

Het goede antwoord is: c. 30 - 60 cm

Bron: KNMI

                             

3. Halen we ‘Parijs’ niet en zou de uitstoot van CO2 onverminderd doorgaan, dan zou de aarde opwarmen met:
a. 2 graden
b. 3 graden
c. 4 graden
                            

Het goede antwoord is: c. 4 graden

Bron: KNMI

                                

4. Bij een dergelijke opwarming van de aarde zou de zeespiegel kunnen stijgen met:
a. 10 - 20 cm
b. 30 - 50 cm
c. 60 - 110 cm
                                      

Het goede antwoord is: c. 60 - 110 cm

Bron: KNMI

                              

5. En in 2300 met:
a. 90 – 140 cm
b. 150 – 340 cm
c. 230 – 540 cm

Het goede antwoord is: c. 230 - 540 cm

Bron: KNMI


Klimaatverandering ontstaat door de uitstoot van CO2 dat de aarde omhult en zo werkt als een broeikas. 


6. De natuur zelf stoot met vulkanen ook CO2 uit; ongeveer 200 miljoen ton per jaar. Hoeveel stoot de mens met zijn activiteiten uit?
a. net zoveel
b. 10 keer zoveel
c. meer dan 100 keer zoveel
                        

Het goede antwoord is: c. meer dan 100 keer zoveel.

Bron: Ik heb een vraag

                                      

7. Op Schouwen-Duiveland stoten we ook nog steeds CO2 uit. De laatst bekende cijfers over 2017 zijn:
a. 140.000 ton per jaar
b. 280.000 ton per jaar
c. 560.000 ton per jaar
                                   

Het goede antwoord is: b. 280.000 ton per jaar

Bron: gemeente Schouwen-Duiveland

                                          

8. De categorie die op Schouwen-Duiveland het meeste uitstoot is:
a. de industrie
b. de landbouw
c. het stedelijk gebied
d. het verkeer
                          

Het goede antwoord is: c. het stedelijk gebied

Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland

                                               


Natuur, bomen, gewassen en landbouwgronden bieden ons niet alleen een waardevol landschap, maar leggen ook koolstof (CO2) vast en vormen zo de natuurlijke basis om klimaatverandering te voorkomen. 

lees hier meer


9. Hoeveel ijs is de aarde de afgelopen 30 jaar verloren?
a. 28.000 ton
b. 28.000.000 ton
c. 28.000.000.000 ton
                     

Het goede antwoord is c. 28.000.000.000 ton

Bron: Vance.nl

                        

10. De allerkoudste plek op aarde verliest veel sneller ijs dan tot nu toe gedacht. Antarctica herbergt 90 % van de wereldwijde ijsvoorraad. Hoeveel ijs smelt daar
ieder jaar weg?
a. 219.000 ton
b. 219.000.000 ton
c. 219.000.000.000 ton
                                     

Het goede antwoord is: b. 219.000.000 ton

Bron: WWF

                                          

11. Wanneer kon voor het eerst rondom de Noordpool worden gevaren?
a. 2008
b. 2013
c. 2019

Het goede antwoord is: a. 2008

Bron: Nederlands Dagblad

                                


Klimaatverandering is schadelijk voor de biodiversiteit en een van de oorzaken van biodiversiteitsverlies. Tegelijkertijd zal het klimaat nog sneller veranderen als de biodiversiteit en de ecosystemen niet efficie╠łnt worden beschermd.

lees hier meer


12. Hoeveel diersoorten worden bedreigd door klimaatverandering?
a. Minder dan 10.000
b. Ongeveer 15.000
c. Meer dan 25.000
                            

Het goede antwoord is: c. meer dan 25.000

Bron: Scientias

                               

13. Hoeveel aardes hebben we nodig, als iedereen leeft zoals jij?
a. 2 aardes
b. 2,5 aardes
c. 3,5 aardes
                               

Het goede antwoord is: c. 3,5 aardes

Bron:  My happy footprint

                                    

14. Met welke van deze drie punten kun je je eigen voetafdruk het snelst verkleinen?
a. Consumeer bewuster
b. Eet minder vlees 
c. Gebruik groene stroom uit eigen land
                                

Het juiste antwoord is: b. Eet minder vlees

Bron: So Chicken

                              


Word bewust! Lees, leer en deel je inzicht met anderen.

BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

Wij zijn BewuSD
René Bosma
Remko Delfgaauw
Ria Geluk
Eef de Graaf
Ron van Jeveren
Jeroen van 't Leven
Jack de Vos

Aanmelden voor nieuwsbrief


Contact
E-mail:
bestuur@bewusd.nu
Social media:
facebook.com/bewusd

Direct naar

Bankrekening
NL43 TRIO 0320 0180 75
t.n.v. Stichting BewuSD