over ons

BewuSD is een stichting die als doel heeft de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. Zij probeert haar doel onder meer te bereiken door het ondernemen van een serie van acties die klimaatverandering onder de aandacht brengen. De acties hebben een serieus karakter met als het even kan een kwinkslag.
De SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland. 

bestuur

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd en is als volgt samengesteld.
René Bosma, voorzitter
Jack de Vos, secretaris
Remko Delfgaauw, penningmeester
Ria Geluk, lid
Eef de Graaf, lid
Ron van Jeveren, lid

Het postadres van de stichting is Kloosterweg 5, 4317 NE Noordgouwe. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 861455411.

beleidsplan 2020-2021

Actie 1. Petitie aan de gemeenteraad voor het uitroepen van de klimaatnoodtoestand

Met een open brief aan de gemeenteraad hebben wij deze verzocht om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Deze open brief publiceerden we in de lokale krant Wereldregio, op de website van de stichting en op social media.

Voordat we deze brief publiceerden, hebben 100 bekende en minder bekende Schouwen-Duivelanders deze mede ondertekend. De ondertekenaars komen uit alle hoeken van de samenleving. Na publicatie is de petitie ruim 700 keer ondertekend. Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad de petitie behandeld en daarover een besluit genomen en verklaard dat 'het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen’.

Actie 2. Act as one: Peilschaal en klimaatanimatie

De tweede activiteit bestaat uit twee projecten: de peilschaal en een klimaatanimatie.

de peilschaal

Het idee voor de Peilschaal is in 2019 ontwikkeld door kinderen van de Theo Thijssenschool in Zierikzee en gepitcht bij Young Energy Society Challenge (YESC), een provinciale klimaatwedstrijd, georganiseerd door het Koninklijk Zeeuws Genootschap en de Hogeschool Zeeland. Het idee won de eerste prijs én de publieksprijs!

Op de silo wordt een peilschaal afgebeeld op ware grootte (tot 47 m boven NAP). Dit beeld appelleert aan het bewustzijn rondom waterveiligheid: hoe hoog staat het water? Houden de dijken het? Is de kering hoog genoeg? Wat betekent de zeespiegelstijging? 

Het beeld vergroot het bewustzijn en roept vragen op. Dat is van belang nu de zeespiegel meer stijgt dan we tot nu toe voor mogelijk hebben gehouden. Vanaf de Zeelandbrug en vanaf de N59 Nieuwerkerk - Zierikzee, is de Peilschaal goed te zien. Hij fungeert dus ook als landmark bij binnenkomst van de stad. 

klimaatanimatie

De klimaatanimatie willen we uitvoeren tezamen met alle schoolkinderen van het eiland. De jeugd is een belangrijke doelgroep. Zij zal veel meer dan de oudere generatie geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering. De jeugd kan daarom een appèl doen op de ouders en grootouders om in actie te komen om de klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden.

De actie vindt plaats in september 2021 op een groot open terrein. De animatie bestaat uit het opbouwen van een beeld door middel van pixels. Elke pixel is een bord dat door een leerling omhoog wordt gehouden. Door middel van headsets krijgen de kinderen individueel aanwijzingen om het bord al dan niet te draaien. De bewegingen van de borden van de kinderen worden gefilmd met behulp van een drone.

De animatie wordt vertoond op de scholen, in het filmtheater, op de website en bij evenementen op het eiland. Verspreiding via social media behoort uiteraard tot een van de kernpunten. De videoclip wordt aangeboden aan Christiana Figueres, architect van het Parijs-akkoord, ter presentatie op de klimaattop in Glasgow in november 2021.

De stichting werkt in het project Act as one samen met het Watersnoodmuseum en 18 scholen op Schouwen-Duiveland.

verslag van activiteiten

De stichting is opgericht op 14 juli 2020. In 2020 hebben de bestuursleden elk    € 50 ingelegd om de eerste aanloopkosten te kunnen betalen, zoals inschrijving bij de Kamer van Koophandel, webhosting, bankkosten en portokosten. De kosten van de actie uitroepen van de klimaatnoodtoestand konden daarmee worden bestreden.

begroting

De begroting voor 2021 staat in het teken van de realisatie van actie 2. Act As One. Deze ziet er als volgt uit: 

BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

Wij zijn BewuSD
René Bosma
Remko Delfgaauw
Ria Geluk
Ron van Jeveren
Jack de Vos

Aanmelden voor nieuwsbrief


Contact
E-mail:
bestuur@bewusd.nu
Social media:
facebook.com/bewusd

Direct naar

Bankrekening
NL43 TRIO 0320 0180 75
t.n.v. Stichting BewuSD