Dat willen we: iedereen op Schouwen-Duiveland (SD) bewust maken. BewuSD dus! Van de zeespiegelstijging die ons te wachten staat. Zodat we samen denken en werken aan inzichten, ideee╠łn en initiatieven. Want wie bewust is, ontdekt dat er heel wat te kiezen valt. Iedere dag, ieder moment. Ja, juist op Schouwen-Duiveland. 

onze acties

BewuSD is mede organisator van project ACT AS ONE

link naar de website: www.actasone.nl (binnenkort online)

De Peilschaal

De peilschaal brengen we dit jaar aan op de graansilo, een kenmerkend gebouw van bijna 50 meter hoog, die het stadsgezicht van Zierikzee bepaalt en in de verre omtrek zichtbaar is. Het idee en ontwerp is afkomstig van Dieuwke Parlevliet i.s.m. kinderen van de Theo Thijssenschool te Zierikzee. Met het idee voor de peilschaal hebben zij de eerste prijs gewonnen in de Zeeuwse Young Energy Society Challenge

Klimaat animatie

Zodra het kan, maken we dit jaar met 2000 deelnemers van vrijwel alle scholen op Schouwen-Duiveland een unieke en spectaculaire videoclip. Visuele impact met een boodschap aan de wereld: ACT AS ONE! Ons doel is om de videoclip aan te bieden aan Christiana Figueres en om deze te vertonen op COP 26, de klimaattop in Glasgow.

Noodtoestand

Op 29 januari 2021 hebben wij een open brief in De Wereldregio geplaatst, ondertekend door 100 inwoners van gemeente Schouwen-Duiveland. In de brief vragen we de gemeenteraad om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Een wereldwijd initiatief dat inmiddels door bijna 2000 gemeentes en stadsbesturen is opgevolgd. Amsterdam, Utrecht en Haarlem gingen ons in Nederland voor. Steun onze actie en teken online mee.

Bekijk
de brief

Zij hebben
al getekend

Onderteken ook
deze brief

Verdronken stad?

Met publieksvriendelijke en opmerkelijke acties wil BewuSD de inwoners van Schouwen-Duiveland met regelmaat verrassen. Zo voorzag de stichting dinsdagavond 26 januari plaatsnaamborden van alle kernen op Schouwen-Duiveland tijdelijk van klevers met de tekst "Verdronken dorp/stad in 2100?" om zo alle inwoners aan het denken te zetten. Hoe bewust zijn we eigenlijk van klimaatverandering?

in het nieuws

Meterschoge peilschaal en live animatie moeten de wereld over

Baf. Het is maar één beeld, maar die komt gelijk binnen. Met een 40 meter hoge peilschaal op de graansilo in Zierikzee wordt aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Dat beeld én een video met live animatie, uitgevoerd door 2000 mensen, moet de wereld overgaan. Bekijk het artikel: PZC

Schouwen-Duiveland bereidt klimaatnoodtoestand voor: ‘Juist hier weten we wat de gevolgen kunnen zijn’

Bekijk het artikel: PZC

Omroep Zeeland; Schouwen-Duiveland moet de klimaatnoodtoestand uitroepen

Bekijk het fragment: Omroep Zeeland

zelf doen!

Verwijder stoeptegels uit je tuin

Het weer in Nederland wordt extremer. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. De oppervlakte van alle tuinen in Nederland is meer dan 10 keer zo groot als het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het klimaatbestendig maken van tuinen lijkt iets kleins, maar veel kleintjes maken 1 grote. Lees hier verder

Eet vaker plantaardig

Alle klimaatexperts zijn het erover eens dat onze voeding een aanzienlijke impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen en dus op de klimaatverandering. Ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot is te wijten aan de voedselketen: ons gedrag kan dus zeker een verschil maken. Eet minder vlees en vaker plantaardig, de winkels bieden al veel alternatieven die prima smaken. Lees hier meer.

Reis bewust

We zijn mobiel, reizen voor werk en privé. Toch moet de uitstoot van CO2 echt naar beneden. Je bandenspanning op peil houden, vaker de fiets pakken om boodschappen te doen, reizen met OV en minder vaak vliegen zijn keuzes die je zelf direct kunt maken. Lees hier meer.

Isoleer je huis

Energiebesparing in en rondom je huis draagt direct bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. Je huis isoleren kost in eerste instantie geld, maar je verdient die investering op de lange termijn terug. Het wordt voordeliger als je het samen met anderen doet. Daar zijn subsidies voor, ook op Schouwen-Duiveland.

Neem groene stroom

Niet iedereen kan en wil zonnepanelen op het dak. Kies dan voor groene stroom bij je stroomleverancier. Groene stroom is afkomstig van duurzame bronnen zoals waterkracht, wind- en zonne-energie of biomassa. Op die laatste valt inmiddels nog wel wat af te dingen. Lees hier meer.

Laat je stem gelden

Kijk bij verkiezingen goed naar het klimaatbeleid van politieke partijen, het is bepalend voor je eigen toekomst en van de mensen om je heen. We hebben samen een verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Je mag van politici verwachten dat zij het goed voor hebben met de aarde en vanuit hun positie alles zullen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Als we het samen met de overheid oppakken kunnen we als samenleving verschil maken.

wat doet...

De gemeente Schouwen-Duiveland nu al?

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze gemeente

De provincie Zeeland

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze provincie

De rijksoverheid

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze rijksoverheid

test je kennis 

Hoeveel weet jij van klimaatverandering?

klik hier voor de vragenHandige links

BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

Wij zijn BewuSD
René Bosma
Remko Delfgaauw
Ria Geluk
Eef de Graaf
Ron van Jeveren
Jeroen van 't Leven
Jack de Vos

Aanmelden voor nieuwsbrief


Contact
E-mail:
bestuur@bewusd.nu
Social media:
facebook.com/bewusd

Direct naar

Bankrekening
NL43 TRIO 0320 0180 75
t.n.v. Stichting BewuSD