Dat willen we: iedereen op Schouwen-Duiveland (SD) bewust maken. BewuSD dus! Van de zeespiegelstijging die ons te wachten staat. Zodat we samen denken en werken aan inzichten, ideee╠łn en initiatieven. Want wie bewust is, ontdekt dat er heel wat te kiezen valt. Iedere dag, ieder moment. Ja, juist op Schouwen-Duiveland. 

Donderdag 18 november geeft prof. Ronald Rovers een toelichting op de CO2-balans en -nulmeting voor Schouwen-Duiveland in een openbare raadsbijeenkomst van19:00 tot 19:45 uur. Het rapport vind je hier.

Online volgen kan via deze link

onze acties

Oproep aan gemeenteraden

Om de bewustwording van klimaatverandering en de urgentie van klimaatmaatregelen in onze provincie te verhogen, hebben wij alle Zeeuwse gemeentes gevraagd om de klimaatnoodtoestand uit te roepen of een soortgelijke verklaring af te leggen. Daarmee kan Zeeland een voorbeeld zijn voor andere provincies en zo de kansen voor een geslaagde energietransitie in eigen gemeente, provincie en Nederland vergroten.

Clip op COP 26

De klimaat animatie ACT AS ONE is vertoond op COP 26. Na het zien van de clip was Henk Ovink, onze Nederlandse watergezant, gelijk enthousiast. Zijn team heeft er voor gezorgd dat de clip is vertoond op COP 26 in Glasgow. Daarmee heeft de jeugd van Schouwen-Duiveland zich laten horen op het wereldtoneel! 

Videoclip ACT AS ONE gemist?

Kijk op: www.actasone.eu

De Peilschaal

De peilschaal staat inmiddels afgebeeld op de graansilo van Zierikzee en is in de verre omtrek zichtbaar. Het idee en ontwerp is afkomstig van Dieuwke Parlevliet i.s.m. kinderen van de Theo Thijssenschool te Zierikzee. Met het idee voor de peilschaal hebben zij de eerste prijs gewonnen in de Zeeuwse Young Energy Society Challenge

Klimaat animatie

Met bijna alle jongeren van Schouwen-Duiveland hebben we een unieke en spectaculaire videoclip gemaakt met een boodschap aan de wereld: ACT AS ONE!

De videoclip is inmiddels door meer dan een miljoen mensen gezien op social media. Ook is de clip vertoond op COP 26, de klimaattop in Glasgow. 

Dezelfde boodschap, in andere woorden

Donderdag 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad onze motie behandeld. Het woord 'klimaatnoodtoestand' bleek voor een aantal raadsfracties een brug te ver. Maar toen het woord verandert werd in: 'geeft gehoor aan de petitie van het bestuur van de stichting BewuSD om te verklaren dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen' werd de motie alsnog aangenomen.

Bekijk
de brief

Zij hebben
al getekend

Onderteken
de brief

Noodtoestand

Op 29 januari 2021 hebben wij een open brief in De Wereldregio geplaatst, ondertekend door 100 inwoners van gemeente Schouwen-Duiveland. In de brief vragen we de gemeenteraad om de klimaatnoodtoestand uit te roepen, in navolging van Amsterdam, Haarlem, Utrecht en wereldwijd meer dan 2000 gemeentes en steden.

Verdronken stad?

Met publieksvriendelijke en opmerkelijke acties wil BewuSD de inwoners van Schouwen-Duiveland met regelmaat verrassen. Zo voorzag de stichting dinsdagavond 26 januari plaatsnaamborden van alle kernen op Schouwen-Duiveland tijdelijk van klevers met de tekst "Verdronken dorp/stad in 2100?" om zo alle inwoners aan het denken te zetten. Hoe bewust zijn we eigenlijk van klimaatverandering?

in het nieuws

Tweeduizend scholieren richten zich tot wereldleiders: ‘Wie weet komt het laatste zetje wel uit Zierikzee’

Bekijk het artikel: PZC

Act as One vestigt aandacht op zeespiegelstijging: ‘Als we niets doen, gaat dit eiland verloren’

Bekijk het artikel: PZC

Meterschoge peilschaal en live animatie moeten de wereld over

Bekijk het artikel: PZC

Schouwen-Duiveland bereidt klimaatnoodtoestand voor: ‘Juist hier weten we wat de gevolgen kunnen zijn’

Bekijk het artikel: PZC

Omroep Zeeland; Schouwen-Duiveland moet de klimaatnoodtoestand uitroepen

Bekijk het fragment: Omroep Zeeland

zelf doen!

Verwijder stoeptegels uit je tuin

Het weer in Nederland wordt extremer. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. De oppervlakte van alle tuinen in Nederland is meer dan 10 keer zo groot als het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het klimaatbestendig maken van tuinen lijkt iets kleins, maar veel kleintjes maken 1 grote. Lees hier verder

Eet vaker plantaardig

Alle klimaatexperts zijn het erover eens dat onze voeding een aanzienlijke impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen en dus op de klimaatverandering. Ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot is te wijten aan de voedselketen: ons gedrag kan dus zeker een verschil maken. Eet minder vlees en vaker plantaardig, de winkels bieden al veel alternatieven die prima smaken. Lees hier meer.

Reis bewust

We zijn mobiel, reizen voor werk en privé. Toch moet de uitstoot van CO2 echt naar beneden. Je bandenspanning op peil houden, vaker de fiets pakken om boodschappen te doen, reizen met OV en minder vaak vliegen zijn keuzes die je zelf direct kunt maken. Lees hier meer.

Isoleer je huis

Energiebesparing in en rondom je huis draagt direct bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. Je huis isoleren kost in eerste instantie geld, maar je verdient die investering op de lange termijn terug. Het wordt voordeliger als je het samen met anderen doet. Daar zijn subsidies voor, ook op Schouwen-Duiveland.

Neem groene stroom

Niet iedereen kan en wil zonnepanelen op het dak. Kies dan voor groene stroom bij je stroomleverancier. Groene stroom is afkomstig van duurzame bronnen zoals waterkracht, wind- en zonne-energie of biomassa. Op die laatste valt inmiddels nog wel wat af te dingen. Lees hier meer.

Laat je stem gelden

Kijk bij verkiezingen goed naar het klimaatbeleid van politieke partijen, het is bepalend voor je eigen toekomst en van de mensen om je heen. We hebben samen een verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Je mag van politici verwachten dat zij het goed voor hebben met de aarde en vanuit hun positie alles zullen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Als we het samen met de overheid oppakken kunnen we als samenleving verschil maken.

wat doet...

De gemeente Schouwen-Duiveland nu al?

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze gemeente

De provincie Zeeland

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze provincie

De rijksoverheid

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze rijksoverheid

test je kennis 

Hoeveel weet jij van klimaatverandering?

klik hier voor de vragenHandige links

BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

Wij zijn BewuSD
René Bosma
Remko Delfgaauw
Ria Geluk
Eef de Graaf
Ron van Jeveren
Jeroen van 't Leven
Jack de Vos

Aanmelden voor nieuwsbrief


Contact
E-mail:
bestuur@bewusd.nu
Social media:
facebook.com/bewusd

Direct naar

Bankrekening
NL43 TRIO 0320 0180 75
t.n.v. Stichting BewuSD