Dat willen we: iedereen op Schouwen-Duiveland (SD) bewust maken. BewuSD dus! Van de zeespiegelstijging die ons te wachten staat. Zodat we samen denken en werken aan inzichten, ideee╠łn en initiatieven. Want wie bewust is, ontdekt dat er heel wat te kiezen valt. Iedere dag, ieder moment. Ja, juist op Schouwen-Duiveland. 

onze acties

Eva Rovers   foto door Frank Ruiter (002)

Burgerberaad 3 mei

In samenwerking met een groep betrokken burgers en Watersnoodmuseum organiseren we een avond met Eva Rovers. Eva is schrijver en mede-oprichter van Bureau Burgerberaad. In haar meest recente boek Nu is het aan ons - oproep tot echte democratie, houdt ze een gloedvol betoog om de politiek niet uitsluitend aan politici over te laten. De veelkoppige problemen van de 21e eeuw vragen namelijk om een veelkoppige aanpak: burgerberaden zijn daarvoor ideaal.

Woensdag 3 mei, Inloop 19.00 uur | 19.30 uur - 21.30 Watersnoodmuseum, Ouwerkerk
Entree: gratis, wel even aanmelden via tinyurl.com/SDBERAAD

Dialoogsessie 

De filmvertoning op 5 januari werd gevolgd door een dialoogsessie. In totaal namen 74 mensen actief deel aan de gesprekken. Er is duidelijk behoefte aan deze vorm van uitwisseling over een moeilijk onderwerp; het terugbrengen van onze CO2 uitstoot naar nul. Binnenkort volgen meerdere filmvertoningen en dialoogsessies op het eiland.

Extra filmvertoning 5 januari

Op donderdagavond 5 januari 2023 is de film ' Wat wil Schouwen-Duiveland?' te zien in FIZI. De toegang is gratis. Je kunt je aanmelden via: bestuur@bewusd.nu

Na de film gaan we met elkaar in gesprek over de opgave om voor 2030 van Schouwen-Duiveland een CO2 neutraal eiland te maken. Doe mee en praat mee!

Film: in 2030 CO2 neutraal

Wereldwijd is afgesproken dat we de opwarming door CO2 uitstoot onder 1,5 graden willen houden. Maar hoe doen we dat? Wat betekent dit voor ons eiland? Hoeveel CO2 verbruiken wij? En hoeveel CO2 kunnen wij dan nog verbruiken? Deze vragen komen aan bod in de prachtige, confronterende documentaire “Wat wil Schouwen-Duiveland?”

Een film van Stichting BewuSD in samenwerking met Eric Odinot. Zie ook: www.watwilsd.nl 

De lokale politiek langs de klimaatlat

In maart van vorig jaar lag er een motie op tafel van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Vrij vertaald: het gaat de verkeerde kant op met het klimaat en de gemeente moet de klimaatnoodtoestand uitroepen, zo was ons verzoek aan de gemeenteraad. De term ‘noodtoestand’ ging de raad wat te ver, maar de zorgen werden zeker vet onderstreept. In verband met de verkiezingen hebben we alle verkiezingsprogramma’s doorgeakkerd. Met een wat teleurstellende conclusie: ‘De politieke partijen worstelen nog met klimaatverandering.’  Lees hier verder.

Open brief

Nu de gekozen leden van de gemeenteraad bekend zijn vragen wij de formateur in een open brief om het volgende te agenderen: stel een klimaatregisseur aan en zet een burgerraad voor het klimaat op. Schouwen-Duiveland gaat de volgende 4 bestuursjaren in en zoals de gemeenteraad op 25 maart 2021 in grote meerderheid heeft verklaard “schept het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit, waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen”. De nieuwe raad heeft de grote verantwoordelijkheid om het tij te keren. De uitstoot van broeikasgassen op ons eiland moet de komende jaren drastisch omlaag. Voor onszelf, de natuur én onze kinderen en kleinkinderen. Zodat ook zij een leefbaar eiland kunnen bewonen.

 

Oproep aan gemeenteraden

Om de bewustwording van klimaatverandering en de urgentie van klimaatmaatregelen in onze provincie te verhogen, hebben wij alle Zeeuwse gemeentes gevraagd om de klimaatnoodtoestand uit te roepen of een soortgelijke verklaring af te leggen. Daarmee kan Zeeland een voorbeeld zijn voor andere provincies en zo de kansen voor een geslaagde energietransitie in eigen gemeente, provincie en Nederland vergroten.

Clip op COP 26

De klimaat animatie ACT AS ONE is vertoond op COP 26. Na het zien van de clip was Henk Ovink, onze Nederlandse watergezant, gelijk enthousiast. Zijn team heeft er voor gezorgd dat de clip is vertoond op COP 26 in Glasgow. Daarmee heeft de jeugd van Schouwen-Duiveland zich laten horen op het wereldtoneel! 

Videoclip ACT AS ONE gemist?

Kijk op: www.actasone.eu

De Peilschaal

De peilschaal staat inmiddels afgebeeld op de graansilo van Zierikzee en is in de verre omtrek zichtbaar. Het idee en ontwerp is afkomstig van Dieuwke Parlevliet i.s.m. kinderen van de Theo Thijssenschool te Zierikzee. Met het idee voor de peilschaal hebben zij de eerste prijs gewonnen in de Zeeuwse Young Energy Society Challenge

Klimaat animatie

Met bijna alle jongeren van Schouwen-Duiveland hebben we een unieke en spectaculaire videoclip gemaakt met een boodschap aan de wereld: ACT AS ONE!

De videoclip is inmiddels door meer dan een miljoen mensen gezien op social media. Ook is de clip vertoond op COP 26, de klimaattop in Glasgow. 

Dezelfde boodschap, in andere woorden

Donderdag 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad onze motie behandeld. Het woord 'klimaatnoodtoestand' bleek voor een aantal raadsfracties een brug te ver. Maar toen het woord verandert werd in: 'geeft gehoor aan de petitie van het bestuur van de stichting BewuSD om te verklaren dat het klimaat een kritieke situatie met hoge prioriteit schept waardoor dringende bijkomende maatregelen moeten worden getroffen' werd de motie alsnog aangenomen.

Bekijk
de brief

Zij hebben
al getekend

Onderteken
de brief

Noodtoestand

Op 29 januari 2021 hebben wij een open brief in De Wereldregio geplaatst, ondertekend door 100 inwoners van gemeente Schouwen-Duiveland. In de brief vragen we de gemeenteraad om de klimaatnoodtoestand uit te roepen, in navolging van Amsterdam, Haarlem, Utrecht en wereldwijd meer dan 2000 gemeentes en steden.

Verdronken stad?

Met publieksvriendelijke en opmerkelijke acties wil BewuSD de inwoners van Schouwen-Duiveland met regelmaat verrassen. Zo voorzag de stichting dinsdagavond 26 januari plaatsnaamborden van alle kernen op Schouwen-Duiveland tijdelijk van klevers met de tekst "Verdronken dorp/stad in 2100?" om zo alle inwoners aan het denken te zetten. Hoe bewust zijn we eigenlijk van klimaatverandering?

in het nieuws

Net als schimmels samen aan de slag om Schouwen-Duiveland te redden

Film moet gesprek over CO2 op Schouwen-Duiveland aanzwengelen: ‘Je voelt de urgentie wel’

Bekijk het artikel: www.pzc.nl

Project ACT AS ONE vraagt aandacht voor het klimaat en verdient daarmee een Zeeuws compliment

Bekijk het artikel: www.omroepzeeland.nl

Donderdag 18 november gaf prof. Ronald Rovers een toelichting op de CO2-balans en -nulmeting voor Schouwen-Duiveland in een openbare raadsbijeenkomst.

Het rapport vind je hier.

Tweeduizend scholieren richten zich tot wereldleiders: ‘Wie weet komt het laatste zetje wel uit Zierikzee’

Bekijk het artikel: PZC

Act as One vestigt aandacht op zeespiegelstijging: ‘Als we niets doen, gaat dit eiland verloren’

Bekijk het artikel: PZC

Meterschoge peilschaal en live animatie moeten de wereld over

Bekijk het artikel: PZC

Schouwen-Duiveland bereidt klimaatnoodtoestand voor: ‘Juist hier weten we wat de gevolgen kunnen zijn’

Bekijk het artikel: PZC

Omroep Zeeland; Schouwen-Duiveland moet de klimaatnoodtoestand uitroepen

Bekijk het fragment: Omroep Zeeland

zelf doen!

Verwijder stoeptegels uit je tuin

Het weer in Nederland wordt extremer. De sterk versteende inrichting van onze leefomgeving zorgt voor problemen als hittestress en wateroverlast. Er zit maar een ding op: onze ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat geldt ook voor tuinen. De oppervlakte van alle tuinen in Nederland is meer dan 10 keer zo groot als het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Het klimaatbestendig maken van tuinen lijkt iets kleins, maar veel kleintjes maken 1 grote. Lees hier verder

Eet vaker plantaardig

Alle klimaatexperts zijn het erover eens dat onze voeding een aanzienlijke impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen en dus op de klimaatverandering. Ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot is te wijten aan de voedselketen: ons gedrag kan dus zeker een verschil maken. Eet minder vlees en vaker plantaardig, de winkels bieden al veel alternatieven die prima smaken. Lees hier meer.

Reis bewust

We zijn mobiel, reizen voor werk en privé. Toch moet de uitstoot van CO2 echt naar beneden. Je bandenspanning op peil houden, vaker de fiets pakken om boodschappen te doen, reizen met OV en minder vaak vliegen zijn keuzes die je zelf direct kunt maken. Lees hier meer.

Isoleer je huis

Energiebesparing in en rondom je huis draagt direct bij aan het verminderen van CO2 uitstoot. Je huis isoleren kost in eerste instantie geld, maar je verdient die investering op de lange termijn terug. Het wordt voordeliger als je het samen met anderen doet. Daar zijn subsidies voor, ook op Schouwen-Duiveland.

Neem groene stroom

Niet iedereen kan en wil zonnepanelen op het dak. Kies dan voor groene stroom bij je stroomleverancier. Groene stroom is afkomstig van duurzame bronnen zoals waterkracht, wind- en zonne-energie of biomassa. Op die laatste valt inmiddels nog wel wat af te dingen. Lees hier meer.

Laat je stem gelden

Kijk bij verkiezingen goed naar het klimaatbeleid van politieke partijen, het is bepalend voor je eigen toekomst en van de mensen om je heen. We hebben samen een verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Je mag van politici verwachten dat zij het goed voor hebben met de aarde en vanuit hun positie alles zullen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Als we het samen met de overheid oppakken kunnen we als samenleving verschil maken.

wat doet...

De gemeente Schouwen-Duiveland nu al?

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze gemeente

De provincie Zeeland

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze provincie

De rijksoverheid

Via deze link vind je de meest actuele informatie over het beleid van onze rijksoverheid

test je kennis 

Hoeveel weet jij van klimaatverandering?

klik hier voor de vragenHandige links

BewuSD heeft als doel de bewustwording over de klimaatverandering onder de inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. 

SD staat voor Samen Duurzaam Schouwen-Duiveland

Wij zijn BewuSD
René Bosma
Remko Delfgaauw
Ria Geluk
Ron van Jeveren
Eric Odinot

Aanmelden voor nieuwsbrief


Contact
E-mail:
bestuur@bewusd.nu
Social media:
facebook.com/bewusd

Direct naar

Bankrekening
NL43 TRIO 0320 0180 75
t.n.v. Stichting BewuSD